onsdag den 3. juli 2013

Nu kommer næste punkt i Skolesagen

Nu sættes arbejdet med legepladser ved St. Magleby Skole igang. Det sker ved at AFOV grupperne i byrådet, har bedt om at sagen belyses i forbindelse med det kommende Budgetseminar den 30. august. På det overordnede plan vil her vi få en skitse over legepladsarealerne efter nybyggeriet, samt et overslag over priser for legepladser. Det er Dansk Folkepartis ønske, at elever og forældre straks fra starten inddrages mest muligt i ønskerne til indretningen. Derfor vil vi i forbindelse med Budgetseminaret foreslå, at der nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe, som skal komme med ideer til indretningen og følge anlæggelsen. I de senere år er der sket en stor udvikling af legepladser i mange lande. Så når vi skal i gang i efteråret 2014 med anlægget af legepladserne, er muligheden til stede for at skabe de bedste oplevelser for eleverne. Lad os i fællesskab finde de bedste tilbud frem. Hvilke legeredskaber styrker elevernes motorik og sociale relationer bedst muligt.

Ingen kommentarer: