fredag den 9. juni 2017

Havnen, DFs plan

Havnens udvikling

Samlet Havneplan bør skabes


Det er DFs politik, at Dragør bør have en samlet overordnet plan for Havnen.
I øjeblikket er der 3 lokalplaner, som ligger med hver deres regler på deres respektive områder. Og de modarbejder lidt hinanden.
Fra Byplanvedtægt 10, som omhandler lystbådehavnen, samt vilkårene for den hedengangne færgedrift til Limhamn.
Hertil Byplanvedtægt 7 for havnens østlige del ved museerne og så  Lokalplan 70 for det nye erhvervsområde. 

Ved konstitueringen efter kommunalvalget i november, vil DF tage en samlet plan for Havnen op som en hasteopgave som vores krav til et kommende samarbejde. I den skal en række af Tænketankens anvisninger sættes ind i en ny lokalplan. Ikke mindst omlægningerne af østlige mole og gennemgravningen af sandtangen, og en forlængelse af nordre mole, så vi får forbedret indsejlingsforhold. Vi vil også prioritere placering af Havnekontoret på duc d'alpen ved det tidligere færgeleje. Her vil der være et optimalt udsyn til havneindløbet.

Med en færdig lokalplan vil de enkelte elementer kunne etableres når muligheden og finansieringen foreligger. 

Både Tænketankens oplæg og de 3 havneplaner kan ses på kommunens hjemmeside.

Ingen kommentarer: