lørdag den 23. juni 2018

Tvangsfjernelser

Børn af danske fremmedkrigere skaber panderynker skriver medier.
Danske syrienskrigeres børn er danske statsborgere, fastslår Udlændinge- og Integrationsministeriet. Børnene har simpelt hen samme rettigheder »som et barn i Rødovre«, siger en ekspert. Enhedslisten vil nu have regeringen til at gøre mere for at hjælpe børnene hjem fra krigszonen. Men ikke alle bifalder idéen.

Men er problemet så stort ?
Som formand for en kommunes Børn og Unge Udvalg vil jeg tænke, at de nye regler for børn vil imødegå alle problemer. 
Her skal børnenes tarv komme før forældrenes behov er mantraet.

Kommer en jihaist med dansk statsborgerskab og børn hjem fra ragnarok og kalifat i Syrien og omegn, vil det undre mig meget, hvis vor kommunale forvaltning ikke skønner, at en familie med en sådan baggrund, ikke kan skabe trygge rammer for deres børn i et vestligt demokrati.
Og vi har i Danmark en stor efterspørgelse på børn til adobtion.

Kommer jihaist Abdul tilbage til de danske kødgryder med sine børn, så ligger tvangsadobtion lige for.

Ingen kommentarer: