lørdag den 23. juni 2018

en løsning


En logisk politik på udlændinges kriminalitet.

Danmark vedtager i Folketinget, at ingen kriminelle udlændinge må opholde sig i landet.
Konventioner og andre aftaler eller ej. Vi ønsker dem ikke.

Får en udlænding en dom i retten, så afsones straffen, og han sidder i varetægt, indtil han kan sættes på en bus eller fly ud af landet. Kort eller lang tid i varetægt er underordnet. Man sidder inde indtil udvisningen kan effektueres. 
Ønsker et land ikke at modtage egne statsborgere, så blokerer Danmark for al international hjælp til landet, bilateralt, EU, FN eller andet.

Straffen for at bryde en udvisningdom bør være ekstrem. Også økonomisk. Og hjælp til ulovligt indrejste skal være mærkbart.
En udvisning skal som udgangspunkt være livsvarig. 

Tanken om at en udlænding, som er kommet til landet for at begå kriminalitet, efter 2 eller 6 års udvisning kan komme retur og bidrage til Danmarks velstand, bør man nok være jurist for at tro på.

Naturligvis skal også forbrydere have ret til et familieliv.
Men det skal ikke være et retskrav, at det skal ske i Danmark og for danske penge.

I Danmark har vi desværre også danskfødte kriminelle. 
De håndteres efter lovene.


Dette vil naturligvis ikke løse alle problemer. Men det kan hjælpe til.

Ingen kommentarer: