torsdag den 19. juli 2018

Stats finansiering af Havdiger.

Borgerforslag. 


Stats finansiering af havdiger ?

Landets kommuner er nu i gang med at forberede anlæg af havdiger mod oversvømmelser.

Betalingen for de enkelte kommuners løsninger er meget forskellig.
Enkelte kommuner lægger udgiften på alle borgere.
Andre kommuner lægger udgiften på borgere, som bor i yderste række.
Og andre kommuner bruger en blanding heraf.

I nogen kommuner har man en kort kyststrækning og mange borgere. I andre en lang kyststrækning og få borgere til at betale regningen. 
Andre igen er alle boligerne i de forreste rækker fritidshuse og igen i andre er det helårshuse eller landbrugsjord. 

I kommunalt regi kører man med udligning. Således at kommunerne har det samme at gøre godt med overfor borgerne.  Sådan bør det også være, når det kommer til at sikre alle landets kyster. Med en samfundsopgave som havdiger, der påvirke alle, bør det være en fælles finansiering at sikre mod oversvømmelser.

Jeg har på Folketingets Borgerforslag.dk rejst emnet, som hvis 50.000 støtter det, skal behandles af partierne. Støt det venligst.

Ingen kommentarer: