torsdag den 8. november 2012

Tør øjenene - I har inviteret muslimer.

Juletræet i Egedalsvænget i Kokkedal fjernes af religiøse årsager.

Lige efter en enig beboerforening i enighed brugte kr. 60.000,- på at fejre en muslimsk højtid med Hoppeborg, klatrevæg og elastikspring for børnene, valgte det muslimske flertal at afskaffe det årlige juletræ til bare kr. 5.000,-.

Det var bestyrelsen enig om.

Det er naturligvis bestyrelsens prioritering.

Så beboerne i Egedalsvænget bør tørre deres øjne.
Sådan er virkeligheden i Danmark i 2012, og sådan vil fremtiden forme sig alle andre steder.

Efterhånden som der kommer muslimsk flertal i allehånde forskellige foreninger og bestyrelser, så vil muslimske dyder slå igennem på alle beslutninger.

Et flertal i Folketinget har åbnet grænserne og de nye borgere medtager naturligvis deres hjemlige traditioner. Heraf er Julen ikke en del.
Så tør øjnene og vågn op til fremtiden. Glæd dig over den julefred, der har været i tidligere år.

Fremtiden med muslimer er nu inde i Egedalsvænget.

Ingen kommentarer: