lørdag den 25. marts 2017

Flagning i Dragør

Flagning på Grønlands og Færøernes nationaldage.

På sidste møde i Økonomiudvalget blev det vedtaget, at Dragør Kommune fra i år skal hylde Rigsfælleskabet ved officielt at flage ved rådhuset med henholdsvis Grønlands og Færøernes flag på deres respektive nationaldage.
Grønlands nationaldag er den 21. juni og Færøsk nationaldag er den 29. juli.

Dansk Folkeparti havde fremsat ændringsforslag til Dragør regler for flagning, og i økonomiudvalget blev det forleden vedtaget. Og tak for det.

At flage er naturligvis kun en gestus vil mange hævde. Men ikke en tom en af slagsen.
Rigsfællesskabet mellem Danmark, Færøerne og Grønland er et forbund, som bygger på mere end 1.000 års fælles historie. I perioder ret tæt, og til andre tider lidt løsere. I de senere år har Danmark taget fællesskabet ret let. Hvilke har medført, at der er fraktioner på Grønland og på Færøerne, som leger med selvstændigheds planer. Bevares, Danmark har hvert år sendt bloktilskud til Nordatlanten. Samt sørget for sygehus, forsvar, retsvæsen, fiskeriinspektion og andre myndigheds opgaver. Men ellers har vi holdt dem ude i strakt arm.

I forne tider var der rigtig mange dragørsøfolk som sejlede på Grønland og Færøerne, så når man ser i deres historie, så var der en god kontakt fra Dragør.

Det er DFs forventning, at når dragørborgere i fremtiden kører forbi rådhuset på Kirkevej, og set de uventede flag på nationaldagene, så vil det give et lille skub i erkendelsen af, at vi er i et fællesskab. Det giver måske kun et lille skub på vejen til erkendelse. Men et dog et skridt i den rigtige retning.

Ingen kommentarer: