onsdag den 22. marts 2017

Konen i Muddergrøften

Så ødelagde et stort flertal i Region Hovedstaden, formentlig muligheden for, at det nye supersygehus i Hillerød, får sit eget produktionskøkken til 100 millioner kroner.

DF på Christiansborg rejste sagen endnu engang og det så ud til, at initiativet kunne samle politisk flertal.

Men, så gik embedsværket og et stort flertal af politikere i regionsrådet amok.

I stedet for, som vi fra DF i regionsrådet anbefalede, udelukkende at rette henvendelse til Sundhedsministeren, "om muligheden for at udvide investeringsrammen til opførelse af et produktionskøkken", tog grådigheden overhånd. Nu ville flertallet også samtidig kræve flere ambulatorielokaler og en tilbagerulning af 92 senge.

Et samlet krav på 500 millioner kroner og helt urealistisk. Og det er værd at notere sig, at flertallets henvendelse og prioritering også er uklar.

F.eks. ønsker LA senge før et produktionskøkken, mens andre partier ønsker køkken før ambulatorielokaler.
Hvor kan jeg ærgre mig over, at en så kluntet håndtering, formentlig ender i ingenting.

Det er hamrende naivt, at regionsrådsformanden og hendes "hjernetrust" ikke kan indse, at det havde været bedre, at samle sig om at få løst køkken-problemet her og nu. Om der så i kommende finanslove i Folketinget også kunne opnås forståelse for de manglende senge er et spørgsmål, som vi i DF også gerne vil drøfte. Men, sammenblandingen og kravet på 500 millioner kroner, betyder formentlig, at selv et produktionskøkken til 100 mill. kr. indenfor rækkevidde, nu må anses for tvivlsomt.


Ingen kommentarer: