lørdag den 23. juli 2016

Konventionerne bør revideres snarest.

Jeg må undrer mig. Konventionerne blev indgået i en fjern fortid, hvor damptogene forbandt landene og sunde og bælter skabte barrierer.
Da Grundloven i 1849 blev skrevet med salig Grundtvig som pennefører, var forventningen, at der årligt skulle behandles 5 til 10 sager om indfødselsret årlig. Det var derfor en overkommelig opgave for Folketingets udvalg at forholde sig til den enkelte ansøger. Hvoraf de fleste i udvalget havde et ganske afklaret forhold en enkelte ansøger.


I dag er der sket et skred, hvor et statsborgerskab, der tidligere var en hædersgave, i dag er blevet et retskrav, hvis man bare ikke har begået alvorligere kriminalitet fornylig. Og ikke skylder for store beløb til samfundet.
På papiret behandles alle ansøgere personligt hver for sig. Men ser man  i bilagene, så er ret mange som dertil medbringer en anselig familie.

Men sagens kerne er enkel. Skal det være Danmark, som giver adgang til Kongeriget, eller skal det være teknokrater et sted i EU ?

Ingen kommentarer: