lørdag den 14. marts 2015

Japans flygtninge boomer

Japan sætter asylrekord: 11 personer
Japan, der har 127 millioner indbyggere og er et af verdens mest velstående lande, tildelte i 2014 11 personer asyl. Der er dermed tale om en markant stigning. I 2013 fik kun seks personer asyl i Japan.
Mere end 5000 mennesker søgte sidste år om asyl i Japan, men kun 0,2 procent blev bevilliget asyl. På verdensplan tildeles i gennemsnit 32 procent af asylansøgere asyl.
“Mange mennesker fra Nepal og Sri Lanka tror, at de nemmere finder et job her,” udtaler Japans justitsminister Hiroshi Kimizuka.

Netop nu skændes kommuner og regering om hvordan man skal skaffe boliger til flygtninge rundt i kommunerne. Mærkværdige løsninger kommer på bordet. Der er kommuner, som sender en del af deres flygtninge på Højskole et års tid. Det er billigere for kommunen, og derpå er de placeret i en anden kommune.
Andre kommuner opsætter skurbyer, som ellers kun ses i de fattigste dele af Alabama.
Regeringen mener, at den med 250 mio, som ekstra bidrag, har hjulpet kommunerne med indkvartering.
Det er langt fra nok, når det koster over 25.000,- at leje et hus i Dragør.
Og boliglisten til en almennyttig bolig er på over 3.500 familier og en forventet ventetid på over 30 år.
Regeringen har lempet indvandrings reglerne 31 gange. Så må den også stille det nødvendige antal boliger til rådighed.

Ingen kommentarer: