fredag den 13. marts 2015

Grønland og Færøerne skal med igen

Rigsfælleskabet skal styrkes.
Sammenholdet mellen Grønland, færøerne og Danmark har været bedre.
Det kommende Folketing skal ændre dette.

Det er i vor alles interesse, at vi får samarbejdet til at fungere igen.

En styrkelse af fællesskabet vil give os det fælles fundament, som vi kan bygge på og skabe vækst omkring. Det forudsætter, at rigsfællesskabet kommer på den politiske dagsorden. Vi skal udvikle rigsfællesskabet. Vi skal gøre det nemmere og bedre at være borger i et rigsfællesskab. Det skal vi, fordi rigsfællesskabet gør Danmark interessant. Danmark giver Grønland og Færøerne en tryghed, som de ikke kan få andre steder. Det skal vi ikke mindst fordi vi er i familie med hinanden. Der findes ikke en eneste familie i Grønland uden dansk blod i årerne. En tredjedel af alle færinger bor i Danmark.

Jeg vil arbejde for, at vi atter får et tæt samarbejde i Rigsfællesskabet.
Det er til alles fordel.

Ingen kommentarer: