søndag den 11. september 2016

Lad os gøre som AustralienAustralien er godt nok anderledes end Europa.

Ikke mindst med indvandring.

Tænk de finder, at det er Australien, som selv skal afgøre, hvem de ønsker ind i deres land.

Og derfor er al indvandring håndtering naturligvis en del af militærets opgaver. Sådanne opgaver uddelegeres ikke til socialarbejdere. Reglerne ligger fast, og de håndteres efter reglerne.
Ved ansøgning om asyl indskærpes, at ansøgeren skal tale sandt og at løgn ikke toleres. Det betyder lavpraktisk, at hvis en asylansøger kommer med en løgn, så afbrydes enhver ansøgning og personen overføres til internering indtil udvisning kan finde sted. I Danmark betyder løgn intet.

Internationale konventioner har de også en helt anden indstilling til. Down Under lader de statsforvaltningen underskrive alle konventioner. Så Australien er med i det gode selskab. Men det er deres Parlament, som vedtager lovene. Og hvis en lov strider med en konvention, så er det naturligvis loven som som gælder. De finder, at det er en selvstændig stats rettighed at vedtage egne love.
Sådan burde det også være i Danmark.

Ingen kommentarer: