fredag den 23. september 2016

Budget forlig 2017

Pressemeddelelse ​​​​                          23. september 2016

Budgetforlig på plads i Dragør Kommune
Partierne Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre i Dragørs kommunalbestyrelse er blevet enige om et budgetforlig for perioden 2017 til 2020.
Aftaleparterne er tilfredse med, at der med budgetforliget fastholdes en robust økonomi i Dragør Kommune. Trods vanskelige økonomiske rammebetingelser fra regeringen er det lykkedes forligspartierne at undgå markante besparelser på de borgernære områder. Samtidig fortsætter det ambitiøse anlægsprogram med blandt andet etablering af en ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen, udvikling af havnen og udearealerne på skolerne.
Der er i budgetforliget også fundet midler til blandt andet anskaffelse af mere end 200 pc’er til skoleeleverne. Desuden er der sat penge af til den sidste renovering af Søbadet, og der er fundet en ekstra pulje penge til øget trafiksikkerhed i krydset ved Møllevej/Krudttårnsvej/Bachersmindevej, som mange borgere har udpeget i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen.

Eik Dahl Bidstrup, Venstre, er meget tilfreds med forliget:
”Som borgmester glæder det mig utrolig meget, at vi nu har indgået dette forlig, hvor vi endnu engang har sikret en robust økonomi og plads til fortsat udvikling af Dragør Kommune. Der er desuden stadig sikret plads til vores ambitiøse anlægsprogram, herunder vores nye svømmehal.”

Morten Dreyer, Dansk Folkeparti, udtaler:
”Som formand for DF er jeg glad for, at vi nu for 6. gang i træk indgår i budgetforlig i Dragør. Disse budgetter har betydet en solid og støt voksende økonomi for Dragør, så vi nu kan bygge en svømmehal ved kun at trække på kassebeholdningen. Samtidig har vi bygget stort ud på skolerne og er gået i gang med Hollænderhallens renovering, og også Havnens udvikling er nu sat i gang. Dansk Folkeparti takker vores partnere for et godt forlig.”

Kenneth Gøtterup, Konservative, udtaler:
”Som Konservativ er det meget tilfredsstillende, at vi ved forliget har kunne friholde vores daginstitutioner og skoler for besparelser, ligesom foreningslivet og kulturen friholdes for besparelser. At der samtidig er fundet anledning til nogle driftsudvidelser som pc til skoleelever, styrkelse af trafiksikkerhed og renovering af kommunens museumsbygning på havnen, samt at vi også får afsat midler til forbedring af foreningerne på havnens vilkår ved bedre badeforhold, er jeg som udvalgsformand for BFKU området meget tilfreds med. Tak til A, O og V for et konstruktivt forhandlingsforløb.”

Allan Holst, Socialdemokraterne, udtaler:
”Som borger er jeg glad for, at vi fortsætter udviklingen af Dragør Kommune. Som Socialdemokrat er jeg glad for, at vi holder fast i den gode service i vores velfærdstilbud til borgerne, og at vi samtidig forbedrer kommunens tilbud og faciliteter til de mange aktive borgere og kommunens gæster. Vi vil se i 2017, at erhvervsudviklingen på Dragør Havn tager fat. Det vil skabe nye arbejdspladser og liv på havnen. Dragørs borgere over en bred kam er godt tjent med budgettet for 2017.”
Godkendes den 6. oktober
Budgetforliget skal godkendes i kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2016. Budgetaftalen og afstemningsbilaget kan læses på Dragør Kommunes hjemmeside.

Ingen kommentarer: