mandag den 25. maj 2015

Hvorfor ikke jamme telefonerne ?

Det er farligt at opholde sig i fængselsgårdene.
Man risikerer let at blive ramt af indkastede mobiltelefoner.
Alt imens Kriminalforsorgen vrider deres hænder og beklager, at de ikke magter at opretholde forbudet mod fangers kontakt med vennerne udenfor murene.

Det har de sidste ti år været muligt at jamme/stoppe internetforbindelser i små områder. For ca. 1.000 kr. kan man med en lille enhed, på størrelse med en mobiltelefon, stoppe forbindelsen til internettet indenfor en cirkel med en radius på fem meter. De findes også til større områder. Som f.ex. et helt fængsel.
Man kan undre sig over hvorfor Kriminalforsorgen ikke bruger denne ældre vel gennemprøvede teknologi. Kan det skyldes, at fængselsinspektøren samtidig måtte miste sin adgang til FaceBook ?

Ingen kommentarer: