søndag den 8. januar 2017

Psykiatrien styrkes

Ny indsats for borgere med psykisk lidelse.


I Dansk Folkeparti er vi glade for at Region Hovedstaden nu er med til at sikre indsatsen for borgere med psykisk lidelser i samlet fysisk hus i Griffenfeltgade 44.

Huset for Psykisk Sundhed skal bygge bro mellem de kommunale og regionale indsatser for borgere med psykisk sygdom og er netop åbnet.
Med Huset for Psykisk Sundhed får borgerne en indgang til den hjælp, de har brug for. Mange borgere har ofte brug for hjælp fra både region og kommune, og ved at samle indsatserne i et fysisk hus er ambitionen, at borgerne vil opleve en lettere og mere smidig indgang til det offentlige. Og dermed få en bedre hjælp, så de kan få livet tilbage på rette spor.
Sikrer sammenhæng i den tværgående indsats
Mange mennesker med psykisk sygdom har brug for hjælp fra flere forskellige instanser. Desværre oplever for mange, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør. Derfor skal den tværgående indsats mellem kommune og region styrkes, så den hjælp, der er behov for let kan fås.
Uanset om det er socialpsykiatri eller behandlingspsykiatri.
Psykiatriske patienter har for længe været svingdørspatienter i det kommunale og regionale system. Det skal ændres. Så vi får et mere sammenhængende forløb og bedre og mere omsorgsfuld behandling. DF har store forventninger til, at Huset for Psykisk Sundhed kan være et fyrtårn i den indsats.
Frivillige organisationer er også med

Huset for Psykisk Sundhed udmærker sig desuden ved, at flere frivillige organisationer vil være til stede i huset og spille en aktiv rolle. Aftalerne er ved at falde på plads, og både kommune og region hilser de frivillige kræfter velkommen.
Ambitionen er, at hver dag vil forskellige organisationer og frivillige tilbyde borgerne et fællesskab her i huset. Blandt andet vil tidligere sindslidende være til stede og rådgive og vejlede andre med ondt i psyken. På den måde vil borgerne kunne drage nytte af hinanden.
Flere huse på vej
Huset i Griffenfeldsgade på Nørrebro er det første af sin slags i København. Inspirationen kommer blandt andet fra Silkeborg, hvor man i en årrække har drevet et lignende hus med stor succes. Planen er, at der med tiden skal være tre-fire psykiatrihuse i København, ligesom man kan undersøge muligheden for at udrulle erfaringerne fra Griffenfeldsgade 44 til andre kommuner.
Huset er primært for personer som er over 18 år og er i behandling eller er visiteret til behandling i Region hovedstadens Psykiatri. Huset er også for dig, som bor på Nørrebro og som har brug for akut støtte ved psykisk krise eller socialpædagogisk støtte. Der er åbent mandag til fredag mellem 9 til 15.

Ingen kommentarer: