mandag den 23. januar 2017

Latterligt retsvæsen

Latterlig retsvæsen:
Retten lagde særligt vægt på, at der er tale om alvorlig kriminalitet, siger anklagerfuldmægtig Johnnie Nymann Jensen fra Københavns Politi. - Der er tilfredshed med dommen, som sender et klart signal om, at meningsløse gaderøverier mod sagesløse unge mennesker straffes hårdt, også selv om de dømte har en ung alder, siger han i en pressemeddelelse.

3 indvandre drenge forøvede i fælleskab 15 røverier i Kongens Have.

De 3 unge mænd blev mandag i Københavns Byret idømt straffe på 3, 2,5 og 2 års fængsel. En af dem blev desuden betinget udvist.
De tre blev også dømt for at have frihedsberøvet en af deres ofre.
Et røveri har en teoretisk straframme på 8 års fængsel. Her fik den ene 48 dages fængsel for et overlagt røveri, hvor de i med knive i fællesskab truede sagesløse ofre på livet, til at udlevere deres værdier. 48 dage for et røveri?
Er det anklagemyndighedens vurdering, at anklagemyndigheden og retten er tilfreds med dommene ?
Og er 15 røverier for lidt til en konsekvent udvisning ? Hvormange ofre skal der til før retten udviser. Er der nogen som tror på, at en så afstumpet mand, på noget tidspunkt vil blive et aktiv for Danmark.

Ingen kommentarer: