fredag den 6. november 2015

I stedet for læger fik vi underskoleelever

Skal EU styrer al indvandring?
Det har været voldsomt i 2015, men til næste år vil der komme en regulær tsunami af flygtninge til Europa. 
EU's eksekutivkomité forudser i en rapport, der er blevet frigivet torsdag, at der inden udgangen af 2016 vil komme yderligere tre millioner flygtnigne og migranter til EU-landende.
Og i sidste uge viste en lækket rapport fra det tyske Finansministerium til Frau Merkel, at Tyskeland havde modtaget 1,2 mio bistandsklienter det seneste år, personer man ikke ville kunne forvente at brødføde sig selv i de næste 35 år.
Også i Danmark spejder vi efter de mange syriske læger og ingeniører, som Novo Nordisk og Grundfoss eftersøger, og som skulle kunne komme i arbejde straks. I stedet har vi fået indvandrere med 5 års skoleundervisning, og helt uden arbejdserfaring.
Jeg vil i hvertfald stemme nej til ophævelsen af Retsforbeholdet. EU magter ikke opgaven med de ydre grænser.

Ingen kommentarer: