lørdag den 28. november 2015

En stærk borgmester ?

Bladet "Kommunen" sætter nu i artikler den danske borgmester under lup.

Det sker med det retoriske spørgsmål:
Bør borgmesterens magt stækkes?
"De danske borgmestre er langt mere magtfulde og indflydelsesrige end deres nordiske kolleger. De er ansat til at være styrende og sætte dagsordenen – og kan derfor også virke enevældige. Vi bør starte en debat om den danske borgmesterrolle", mener juraprofessor Carsten Henrichsen, som er dykket ned i kommunernes styreform.

Det er med forlov lidt unødvendigt.
Det enkelte byråd består af en række selvstændige medlemmer, som er grupperet i partier og partierne samarbejder i større eller mindre grad.

Borgmesteren er i byrådet "bare" et almindelig byrådsmedlem på linje med de andre. Han har een stemme, lige som hver af de andre.
Lidt a la den engelske titel "Peer": Den første blandt ligemænd.
Han sidder sammen med direktionen til daglig og har derved ansvaret for at bringe sager frem.
Et vilkårligt flertal i byrådet kan også bringe sager frem, også hvis borgmesteren er imod.

En borgmesters styrke ligger i hans evne til at skabe alliancer, så han står i spidsen af beslutningerne. Så er han stærk.
Men uden alliancer, så kan flertallet reelt styre helt uden om borgmesteren.

Morten Dreyer
Medlem af Dansk Folkeparti
Dragør


Ingen kommentarer: