torsdag den 2. juli 2015

Søvangs bus forbedringer


Søvangs busserne ændres fra januar.

På mødet i Byrådet den 22/6 var det sidste frist for at bestille busser for 2016.

På mødet blev det vedtaget, at forbedre trafikforholdene for Søvang ganske betragteligt.
Gennem de sidste år har der været en berettiget kritik af linje 32s begrænsede kørsel.
Og det har været ringe. Een bus i timen på hverdage fra kl 7 til 18. Dertil ingen bus om aftenen og på lørdage og i weekender.
Det har været en første prioritet for alle deltagerne i Dragørs Trafikudvalg, at der skulle forbedringer til.
Fra januar vil linje 32 nedlægges og linje 33 forlænges fra Søvang til Dragør Stationsplads med rutens bedre trafikbetjening. 2 afgange i dagtimerne og timedrift om aftenen, lørdage og i weekender.

Prisen for disse ændringer er på ca 1,1 mio.

RINGBUS stadig i spil

Ringbus projektet koster ca 5 mio årligt i den beskåret model kun med myldretids drift. 3 timers drift om morgenen og 4 timer om eftermiddagen med 15 minutter imellem afgangene.
Denne rute blev forleden sat i bero indtil budgettet for 2016 skal vedtages.
Ruten er et supplement til de eksisterende ruter linje 35 og linje 350S, som fortsætter uændret.
Med endestation ved Lufthavnen føres den ad Kystvejen og rundt om Sydstranden. Hveranden gang ad Stationsvej og hveranden gang ad Hartkornsvej nord og derpå Kirkevej, Møllevej og Krudttårnsvej.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2016 vil vi skulle afsætte midlerne, så ruten kan startes i 2017.
Det er Dansk Folkeparti rede til, hvis vi på nogen måde kan anvise midlerne.
På sigt vil DF forsøge at få Ringbussen til at køre i fastrute. Hele dagen, om aftenen og i weekender. Det vil koste ca 10 mio årligt. 

Ingen kommentarer: