torsdag den 7. marts 2019

CWWP stoppet

Vi noterer os Socialdemokratiets udmelding her til aften - om at de efter deres generalforsamling tirsdag, har valgt at trække støtten til CWWP projektet som er en del af konstituerings- samt budgetaftalen mellem AO og V.
På byrådsmødet i torsdags foreslog Konservative, at stoppe CWWP straks. DF stemte sammen med S og V imod, da vi ønskede at få afklaret mulighederne først.

1.       Får vi mulighed for at købe asylgrunden?
2.       I givet fald – til hvilken pris? 
3.       Hvad er mulighederne på grunden? Planmæssigt ligger området til offentlig fritidsformål. Der må der ikke bygges hverken boliger eller erhvervslokaler.
4.       Myndighedskrav?
Og mange mange flere spørgsmål.

Så langt nåede vi så ikke. Socialdemokratiets udmelding sætter en naturlig stopper - i hvert fald ift. CWWP-projektet! Køb af asylgrund er stadig en mulighed set med Dansk Folkepartis øjne.

CWWP har mødt stor modstand. Dansk Folkepartis bagland er da bestemt heller ikke brand varm på projektet. Vi var dog indstillet på, at vi som følge af vores konstitueringsaftale måtte få projektet ordentlig belyst inden den endelige afgørelse skulle træffes. 

Nuvel. Så langt når vi ikke. Med Socialdemokratiets udmelding – må vi blot erkende, at grundlaget for CWWP er væk.

Set med Dansk Folkepartis øjne var CWWP bestemt et flot og interessant projekt. Måske er Dragør bare ikke det helt rigtige sted at placere det. Og set med de økonomiske øjne er tidspunktet bestemt heller ikke det rigtige.


Hilsen Anne Funk og Morten Dreyer
Dansk Folkeparti

Ingen kommentarer: