onsdag den 14. december 2016

stop bonusser

Svindel med op til 95 milliarder

Statsrevisorer påtaler på et pressemøde onsdag på det skarpeste, at Skats kontrol med udbetaling af negativ moms har været helt utilstrækkelig.
Dermed er Statsrevisorerne ude med noget af den skarpeste kritik, de har i arsenalet.
Kritikken går på, at Skat har ført en alt for lemfældig kontrol med den moms, virksomhederne har fået udbetalt som refusion.
Derfor er der risiko for, at der er sket omfattende svindel.

Jeg vil opfordre til, at indtil man er klar over omfanget over antal mistede milliarder af skatteydernes penge, stopper helt for alle bonusser, tantiemer mm til personalet. Det vil måske ikke betyde mange sparede penge, men vil dog fortælle den inkompetante ledelse, at de ikke er deres løn værd.

Ingen kommentarer: