lørdag den 7. maj 2016

Klage over afslag på opsætning af Johannes Kors


Til Folketingets Ombudsmand

Klage over endelig afgørelse foretaget af Vejdirektoratet vedr opsætning af Det Brune Johannes Kors i forbindelse med Dragørs gamle by.


Dragør Kommune har modtaget EUs hæderstegn med rettighed til opsætning af Det Brune Johanneskors i forbindelse med den historiske gamle by.
Det gives til særlige kulturelle og turisme steder af høj kvalitet i Danmark og i resten af EU landene.
Det medfører bl.a. at der skal opsættes 2 større skilte på motorveje i nærheden af kulturstedet for at gøre forbikørende opmærksomme på tilbudet. Randers Regnskov, Lalandia, Knuthenborg Safari Park, HC Andersens Hus er blandt de fåtallige danske steder, som også er fundet værdige til hæderen. Og som har fået opsat skiltene.

Dragør Kommune ansøgte officielt Vejdirektoratet ved mail 9/12-2014 om en dialog om opsætning af skiltene på E20 motorvejen.

Vejdirektoratet har svaret nej herpå, idet de henviser Dragør Kommune til en sekunda skiltning på kommunevejen Kirkevej, hvilket fremgår af mail af 18/12-2014. Skiltningen er her efter min mening absurd, da vejen er en blind vej, som ender i Dragør. Er man først på Kirkevej er endemålet Dragør.

Efterfølgende har administrationen telefonisk fået oplyst, at Vejdirektoratet nægter opsætning af sådanne skilte efter en beslutning truffet i det hedegangne Københavns Amt, hvor man friholdt Københavns Amt for sådanne.

Jeg har svært ved at forstå, at en nedlagt organisations tidligere trufne beslutninger fortsat gælder for et europæisk kultur fremstød.
EUs kulturskilte er ydermere først indført efter amtets nedlæggelse.

Dertil gælder forbuddet kun for de områder, som tidligere var omfattet af Københavns Amt, som i dag er en lille del af Region Hovedstaden.
I resten af Region Hovedstaden er der ingen hindringer for opsætninger.
Jeg finder, at det er ejendommeligt, at Vejdirektoratet i dag henviser et afslag  til et forlængst nedlagt administrativt område.
Jeg står naturligvis parat til yderligere oplysninger, hvis det ønskes.


Med venlig hilsen
Morten Dreyer
Medlem af Dragør Kommunalbestyrelse
Medlem af Region Hovedstaden

Ingen kommentarer: