søndag den 6. september 2015

EU kan gå under som Romerriget.

EU minder om Romerriget.
Prøv at se på Romerrigets sidste trækninger..
EU blev startet i 1957 ved indgåelsen af Romtraktaten. Gennem årene siden har det udviklet sig til det EU, som vi har i dag.
Selvom man siger at historien ikke gentager sig, så er der alligevel sammenfaldene reaktionsmønstre. Man kan måske betegne det som variationer over et kendt tema.
EU er med sine mange nye borgere trængt hårdt op i arbejdet for at integrere alle landenes borgere.
Dertil har der været en stor indvandring af især muslimer, som generelt set er et integrationsproblem i de fleste af EU´s lande.
Situationen for EU minder meget om Romerrigets opløsning i det 4. århundrede.
Hvis de fleste af os bliver spurgt om navnene på en række romerske ledere, kan de fleste nævne Nero, Cæsar, Augustus ( alverden skal skrives i mandtal ), Caligula ( Som udnævnte sin hest til konsul ) og Markus Antonius ( Cleopatra ).
Alle med stor indflydelse på opbygningen af Verdensriget. De var imperiebyggere.
Det er til gengæld ikke mange, som kender navnet Flavius Valens ( 328 – 378 ) – kejser for den østlige del af Romerriget fra år 364.
Han havde også stor indflydelse på Rom´s historie. Men til gengæld fra de andre, kan man sige at det var ham, der slukkede lyset for Rom´s storhedstid.
Fra ca. år 300 havde man lukket rigtig mange folkeslag ind i Romerriget, så mange at man aldrig nåede at integrere dem som romerske borgere. Der opstod parallelsamfund mange steder i landet, hvor man levede stort set uden fælles kontakt.
I år 376 blev en stor gruppe goter klemt op mod Roms grænse ved Donau af asiatiske styrker.
Valens lod dem komme ind og samtiden var glade for indvandringen. Nu kom der er rigtig mange nye arbejdere og rekrutter til hæren.
Selv om Rom på det tidspunkt var et rigt samfund, var det alligevel en kolos på lerfødder, da sammenhængen i samfundet var sat over styr ved den tidligere indvandring.
Så snart goterne havde overstået rekruttiden 2 år senere i år 378, gjorde de oprør og dræbte kejser Valens. Dernæst udslettede de den romerske hær ved Hadrianopel. Så kunne plyndringerne begynde.
Og så er der mennesker i dag, som hævder at historien ikke gentager sig.
I dagens EU er der mange, som ikke ser noget problem i den store indvandring, som betyder parallelsamfund i de fleste medlemslande.
Dertil går flertallet af Folketingets medlemmer stadig ind for at optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet fortsætter. Der er dog enkelte, som nu begynder at sætte spørgsmålstegn ved den fortsatte dialog om optagelse. Men flertallet er stadig for optagelse.
Hvornår trækker man en streg i sandet og stopper optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet ?
Og finder tilbage til rødderne for hvad EU stod for, da det var EF.

1 kommentar:

Mikkel sagde ...

Så vidt jeg har hørt, så har interessen for EU-medlemsskab i Tyrkiet alligevel været faldende gennem snart et årti.

Så det ville ikke forbavse mig meget om man i fælles forståelse dropper optagelsesforhandlingerne.